Intervisie voor MVK-ers

(0 review)
Gratis
copla-coaching-sb-consaletancy-89

Download Brochure

Intervisie groep

Als veiligheidskundige sta je er vaak alleen voor binnen een organisatie of bij een klant. Bij het coördineren, adviseren en motiveren van medewerkers kun je soms voor lastige dilemma’s komen te staan. En is het krijgen van een steuntje in de rug van een collega veiligheidskundige belangrijk om tot de juiste aanpak en adviezen te komen. Intercollegiale feedback via intervisie kan je verder helpen en je kunt er vooral veel van leren.
Schrijf je daarom in voor een intervisie groep voor MVK-ers en blaas je leerproces nieuw leven in. Intervisie is een leuke manier om samen met gelijkgestemden oplossingen te zoeken voor problemen waar je als veiligheidskundige tegen aan loopt in de praktijk. Je brengt eigen vraagstukken in en je gaat met oplossingen de deur uit.

Leren van Feedback

Bij Copla Coaching wordt de intervisie groep begeleid door een Intervisiecoach. Zijn rol is om het leerproces te begeleiden en de deelnemers uit te dagen om van elkaar te leren door feedback te geven. Feedback kun je van een ander vragen om zo inzichten te krijgen in je eigen leerpunten. De intervisiecoach stimuleert en bewaakt het leerklimaat in de groep.

Voor wie

Voor Middelbaar Veiligheidskundigen of gelijkwaardige opleiding.

Resultaat

De resultaten van deelname aan de intervisie groep zijn:
  • Vergroting netwerk
  • Betere prestaties op het werk
  • Inzicht in eigen leerdoelen
  • Leuke manier van het verwerven van kennis en vaardigheden
  • Constructieve feedback krijgen van andere professionals
  • Haalbare en praktische oplossingen vinden
Kortom: het verbeteren van persoonlijk en professioneel handelen als veiligheidskundige

Intervisietechniek

Er zijn verschillende intervisietechnieken die tot doel hebben om de deelnemers “out off the box” te laten denken. Zodat het ingebrachte probleem geanalyseerd en opgelost kan worden. Wij maken gebruik van de ’10-stappen’ methode. Maar eventueel kunnen andere methodes worden ingezet. De intervisiecoach zal, indien nuttig of noodzakelijk, enkele methodes aanbieden en samen met de groep vaststellen welke methode of methodes gebruikt gaan worden.

Aanpak Copla Coaching

Copla Coaching heeft als missie om coachvaardigheden te introduceren in het veiligheidskundig vakgebied zodat de veiligheidskundige ook voorbereid is op de hedendaagse vraagstukken van het bedrijf. Met deze methode van intervisie wil Copla Coaching bereiken dat coachvaardigheden een belangrijke aanvulling wordt op het veiligheidskundig vakgebied. En zodoende een extra bijdrage leveren aan veiligheidskundigen die de waarde van feedback gaan inzien en gebruiken om gedrag op de werkvloer zelf te gaan beïnvloeden

Kosten

Voor deelname aan een intervisiegroep kun je een strippenkaart kopen voor 5 intervisie bijeenkomsten. Een strippenkaart kost € 950,00  Eén intervisie-bijeenkomst duurt 3,5 uur. Voor een optimaal resultaat is een deelnameverplichting ingesteld.

Groepsgrootte

De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 8 personen. De bijeenkomsten vinden plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk.

Aanmelding

Je kunt je vrijblijvend aanmelden voor deelname aan een intervisiegroep via onze website: www.copla.nl of per mail: info@copla.nl. Na de aanmelding wordt je op een wachtlijst geplaatst. Bij 8 aanmeldingen worden in overleg de sessies ingepland en kun je je aanmelding definitief maken. Je kunt je dan nog terugtrekken van deelname aan de groep. Indien de sessies met minimaal 6 deelnemers zijn ingepland, ontvang je de bevestiging van deelname. Pas op dat moment ontvang je de factuur voor de strippenkaart.

 

Contactformulier:

 

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *