Teamcoaching

(0 review)
Gratis
copla-coaching-sb-consaletancy-43

Download Brochure

Wanneer Teamcoaching?

De veiligheidscultuur verbeteren en het niveau vasthouden is voor veel bedrijven een dagelijkse bezigheid en uitdaging. Toch kunnen mooi  doordachte plannen, procedures of afspraken niet leiden tot het gewenste gedrag binnen de organisatie of team. De kennis is wel aanwezig maar toch laat een groep medewerkers het gewenste gedrag niet zien. Waardoor het verbeteren van de veiligheidscultuur en het handhaven op een trede van de veiligheids-cultuurladder in gevaar komt. Dan is het zaak om deze situatie te bespreken met Copla Coaching.

Behalen en handhaving Trede 4

Bedrijven meten hun veiligheidscultuur door te bepalen op welke trede zij staan van de veiligheidsladder® (zie onderstaand figuur). Vele verbeteringsprogramma’s hebben tot doel om hoger op deze ladder te komen. Copla Coaching is er van overtuigt dat voor het behalen en handhaven op trede 4 het sleutelwoord “leiderschap” nodig is.
Om leiderschap te creëren en daarmee trede 4 te bereiken en te handhaven is ander gedrag binnen de organisatie nodig en zijn nieuwe afspraken een must. Dit soort veranderingen kan niet zomaar bereikt worden. Maar Copla Coaching is er van overtuigt dat middels teamcoaching dit doel sneller en efficiënter bereikt kan worden. En met teamcoaching bereik je ook dat het in de mensen geborgd is en niet in (papieren) procedures.

Wat is “Werken met een Team”?

Een traject wordt gestart wanneer een team het lastig vind om bepaalde doelen te behalen waardoor de veiligheidscultuur in gevaar komt. Incidenten ontstaan om dat het team niet zijn verantwoordelijkheid neemt, geen leiderschap toont. Zoals in onderstaand schema staat verwoord.
Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelings- en of leerproces. Maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid over hun resultaat of ten tijde van spanning.
De teamcoach laat het team ervaren waarom doelen niet bereikt worden. En kunnen daarna plannen maken hoe ze deze doelen wél kunnen bereiken en leiderschap tonen. Het team kan naderhand precies omschrijven waarom het gewenste gedrag niet bereikbaar was voor het team en waar het team in gegroeid is.

Doel van Teamcoaching

Teamcoaches stimuleren het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor team-(competentie)ontwikkeling en het resultaat ervan. Het klinkt gek maar een teamcoach heeft de vaardigheid ontwikkeld om een team gebruik te laten maken van hun eigen kracht, creativiteit en energie om de doelen te behalen die ze willen nastreven. Om dit mogelijk te maken dient het team uit het hokjes denken van individuele belangen en vast denk- en gedragspatronen te stappen. De teamcoach kan de sleutel vinden om het team los te krijgen uit hun patronen en weer energie krijgt om haar doelen wel te bereiken.
Er is als team veel meer uit het denken te halen als het team zich gezamenlijk verantwoordelijkheid voelt voor het eindresultaat. Dat is voor velen nieuw en lastig, omdat anderen aan je ideeën mogen komen om tot nieuwe ideeën te komen.

Werkwijze

Afhankelijk van de status van de teamontwikkeling en de te behalen doel(en) bepaald welke aanpak gekozen wordt. Daarom is het belangrijk dat middels een intakegesprek met de teamcoach de huidige situatie onder de loop wordt genomen. En op basis van dit intake gesprek wordt de strategie bepaald. Neem contact op met Copla Coaching voor een afspraak.

Wat levert het op?

Het resultaat van het werken met teams is dat het team weer eigenaarschap toont voor de te behalen doelen resultaten. En dat het team een (competentie) ontwikkeling doormaakt waarmee bereikt wordt dat deze eigenaarschap geborgd is in de mensen. En daardoor binnen de organisatie.

Waarom voor Copla Coaching kiezen

Copla Coaching heeft de unieke situatie dat een ervaren Hogere Veiligheidskundige zich heeft ontwikkeld tot professioneel teamcoach. Hierdoor zijn de kaders, waarbinnen een team  dient te opereren, bij de teamcoach bekend. Ook de dagelijkse praktijk waar een bedrijf mee te maken heeft en het wettelijk kader is bekend bij de teamcoach.

 

Contactformulier:

 

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Skill level alle niveaus
  • Students 0
  • Assessments Yes

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *