Intervisie voor VeiligheidsCOACHES

Als VeiligheidsCOACH is het belangrijk om te blijven reflecteren op eigen handelen en ontwikkelpunten. Daarnaast is het vieren van hoogtepunten een belangrijk moment tijdens de intervisie en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus tijdens de intervisie zullen we hier ook bij stil staan, want vaak denderen we maar door. Maar iedere VeiligheidsCOACH weet dat het inzetten van van nieuw gedrag lastig is en een applaus waard is. Dus deze mijlpalen vieren is een onderdeel van de intervisie.
Daarnaast ondersteunen VeiligheidsCOACHES elkaar om de lastige situaties te bespreken zodat jij weer met frisse blik en nieuwe inzichten huiswaarts gaat.
Mail of bel Rick voor meer info:
info@copla.nl
06-10018163

Start Time

09:00

18 oktober 2019

Finish Time

13:30

18 oktober 2019

Address

Copla Coaching Opleidingscentrum Harderwijk

Event Participants