Frequently Asked Questions

Veel gestelde vragen

Wat is Coaching?

Definitie 1: “Coachen is een manier van communiceren waarbij niet aan de coachee of team wordt vertelt wat die moet veranderen, maar wordt gereflecteerd op zijn/haar huidige gedrag. Door te reflecteren op het huidige gedrag wordt de coachee of het team in staat gesteld om te leren. Te leren van huidige gedrag en nieuw gedrag te benoemen, te ontwikkelen en te oefenen. “
Definitie 2: “Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de coachee of het team ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen”

Wat is Coaching niet?

  • therapeut: een therapeut leert je hoe je fiets is stuk gegaan, een coach laat jezelf ontdekken hoe je zelf een fiets kunt repareren.
  • adviseur: Een adviseur verwerkt zijn mening, kennis en ervaring in een advies. Een coach houdt zich niet bezig met zijn eigen mening of kennis, maar gebruikt deze om te reflecteren op het huidige gedrag.
  • trainer: een trainer probeert kennis over te dragen en de cursist uit te dagen om deze kennis te absorberen en toe te passen. Een coach gaat er vanuit dat alle competenties bij de persoon of groep aanwezig zijn, maar alleen nog niet ontdekt zijn door de persoon of groep zelf.
  • manager: Een manager wordt afgerekend op het resultaat van degenen aan wie hij leiding geeft. Een coach legt de verantwoordelijkheid voor het behalen van de persoonlijke- of groepsdoelen bij de persoon of team zelf.

Wat is het effect van coaching?

De effecten van coaching zijn niet direct merkbaar en meetbaar doordat het denkpatroon en gedragsverandering niet van de ene op andere dag veranderd. Het is ook goed mogelijk dat er af en toe in een valkuil wordt gestapt. Dit komt omdat bepaalde denkpatronen en gedragingen lange tijd een onderdeel van de persoonlijkheid is geworden. Afscheid nemen van eigen denk- en gedragspatronen kost tijd en energie. Je kunt het vergelijken met een schip op de oceaan, als je deze van koers wilt wijzigen is er behoorlijk wat voor nodig. De kapitein kan wel aan het roer draaien, maar een echte koerswijziging is pas later merkbaar. Het daadwerkelijk binnenvaren van een andere haven kost ook tijd, want de route ernaar toe is nieuw en moet nog ontdekt worden.
Het belangrijkste effect van coaching is wel dat het nieuwe gedrag in de persoon geborgd is. Dit komt omdat een coach sleutelt aan de identiteit en overtuigingen van een persoon of team (zie logische niveaus). Het effect hiervan is dat de persoon of het team het gedrag wel laat zien wat vereist is om veilig te werken.

Waarom is er een opleiding tot DE VeiligheidsCOACH?

De opleiding tot DE VeiligheidsCOACH is ontwikkeld omdat coachvaardigheden niet worden gegeven in de reguliere MVK en HVK opleidingen. Dit is ook lastig om te verwerken in de huidige opleidingen daarnaast ook niet vereist vanuit de Arbowet of vanuit de eisen van Hobeon die de veiligheidskundige opleidingen in Nederland certificeren.

Waarom zijn veiligheidskundigen allergisch voor coaches?

Als je een kernkwadrant van een veiligheidskundige uitwerkt is een belangrijke kernwaarde van een veiligheidskundige: Overtuigen. In het vakje “allergie” van het kernkwadrant staat het “negatief tegenovergestelde” van de kernkwaliteit. Dus een allergie van een veiligheidskundige kunnen mensen zijn die:
  • niet overtuigend genoeg zijn
  • geen argumenten aandragen
  • niet onderbouwen
  • meegaand
  • meebewegen
Dit zijn voor een coach juist de kernwaarden.

Zat de vraag er niet tussen?