Van Veiligheidskundige naar DE VeiligheidsCOACH

ONTDEK BIJ JEZELF DE SLEUTEL TOT VEILIG GEDRAG

Van lijden naar leiden in de veiligheidskunde

Luisteren managers, leidinggevenden en medewerkers ook niet naar je? En stellen ze volgens jou niet de juiste prioriteiten? Harder roepen hoe het moet heeft geen zin, ontdekken waarom ze niet naar je luisteren wel.
Wil je weten hoe jij hierin zelf het verschil kunt maken en veiligheid echt voor jouw organisatie laat werken. Schrijf je dan in voor DE VeiligheidsCOACH.

Herken jij deze situaties?

 • Voel jij dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op jouw schouders drukt?
 • Vind je dat leidinggevenden in daden niet voldoende laten zien dat ze veiligheid belangrijk vinden?
 • Zoek je naar wegen hoe je deze leidinggevenden kunt ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor een juiste afweging tussen veiligheid en productie?
 • Baal je ervan dat jij degene bent die de veiligheidsregels keer op keer met collega’s moet bespreken?
 • En wil je weten hoe je anders om kunt gaan met antwoorden als ‘wij doen dit altijd zo’, ‘daar is geen tijd voor’ en/of ‘het gaat sneller op mijn manier’?

Copla Coaching weet dat het anders kan

Wanneer je merkt dat leidinggevenden en managers – ondanks jouw advies – keer op keer productie voor veiligheid stellen en je collega’s blijft uitleggen waarom ze zich aan veiligheidsvoorschriften moeten houden, dan hebben jouw acties niet het gewenste resultaat. Het is tijd om van tactiek te veranderen. Van willen overtuigen naar de dialoog aangaan over veilig gedrag. Vragen stellen, luisteren en ontdekken wat nodig is om wel de regels op te volgen. Aanspreken op waarneembaar gedrag en dan doorpakken met nieuwe afspraken die wel werken.
De opleiding DE VeiligheidsCOACH biedt jou alle tools waarmee jij effectief en efficiënt veiligheid weer op de kaart zet bij het management en jouw collega’s.
Veel veiligheidskundigen hebben een berg kennis paraat. Ze weten wat risico’s zijn en welke beheersmaatregelen gekozen dienen te worden. Ze zien dat deze niet door de medewerkers worden nageleefd. Door de waan van de dag geven leidinggevenden te weinig prioriteit en aandacht aan de risicovolle situaties die daardoor ontstaan.

Met hameren op hetzelfde bereik je niets

Herken jij bovenstaande uit je dagelijkse praktijk, dan weet je dat nogmaals adviseren geen enkele zin heeft. Blijven duwen/drammen over opvolging tegen de mensen op de werkvloer ook niet, dat heb je al vaak genoeg gedaan. Maar wat kun je dan wel doen om gedrag te veranderen?

Voor wie

Veiligheidskundigen (MVK en HVK) en andere arboprofessionals die terugkerende (onveilige) gedragspatronen van medewerkers of teams (beter) willen begrijpen en doorbreken. Belangrijk is ook dat je bereid moet zijn naar je eigen overtuigingen en gedrag te kijken.

Vooropleiding

Voor deelname dien je te beschikken over een afgeronde MVK of HVK-opleiding of daaraan gelijkwaardige opleiding. Wij verwachten van de deelnemers dat ze hun motivatie om deel te nemen helder kunnen verwoorden tijdens een intakegesprek met één van de trainers. Drie persoonlijkheidstesten vormen een uitgangspunt voor het intakegesprek en de opleiding.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is dat je de sleutel tot het beïnvloeden van gedrag bij jezelf ontdekt.

Competenties waaraan je gaat werken:

Je ontwikkelt tijdens de opleiding een aantal kerncompetenties die onmisbaar zijn voor jouw rol als VeiligheidsCOACH.
 • Communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Verstandhouding opbouwen
 • Zelfinzicht/bewustwording
 • Bewustzijn creëren
 • Sensitiviteit

Concrete resultaten van deze opleiding zijn:

 • Ben je in staat om gedrag van iemand op een constructieve en niet verwijtende manier te spiegelen;
 • Begrijp je dat jij het succes van jouw communicatie in eigen hand hebt;
 • Achterhaal je onderliggende belemmeringen en motieven voor (onveilig) gedrag en ben je in staat deze op alle niveaus bespreekbaar te maken;
 • Kun je medewerkers, leidinggevenden en managers inzicht geven in het verband tussen het eigen gedrag en het niet behalen van de veiligheidsdoelen;
 • Ondersteun je leidinggevenden op een andere manier met hun taak, zodat veiligheid de juiste prioriteit krijgt en er draagvlak ontstaat in de organisatie;
 • Weet je om te gaan met lastige situaties en weerstanden, waardoor je jouw adviezen nog effectiever kunt overbrengen en weerstand kunt aanpakken;
 • Heb je betere handvatten om een nut en noodzaak-gesprek te voeren met teams die zoekende zijn, niet willen of vinden dat veiligheid teveel aandacht krijgt;
 • Kun je met iedereen in de organisatie op een laagdrempelige manier communiceren;
 • Heb je de moed om niemand meer uit de weg te gaan en kies je de dialoog;
 • Leer je op de juiste momenten de juiste vragen te stellen, door te vragen en feedback te geven.

Hobéon heeft DE VeiligheidsCOACH

gewaardeerd met

5 SKO – Punten 

Wat hebben de cursisten geleerd van de opleiding?

 • Ik leer daadwerkelijk de techniek om achter oorzaak van bepaald gedrag te komen
 • Betere inhoudelijke gesprekken met meer opbrengst, meer diepgang
 • Beter luisteren. Vertrouwen dat ik vanuit mijn gevoel mag praten zonder te oordelen of te veroordelen.
 • Een luisterend oor, rust en het gevoel dat mensen gehoord worden. daarnaast is te merken dat er ook naar mij geluisterd wordt, met positieve reacties.
 • Nog Betere onderzoeksresultaten bij een incident. De zaken lopen daardoor uiteindelijk beter, je krijgt meer te horen en meer hulpvragen, waardoor de organisatie een stap vooruit kan zetten.
 • Hoe je de verstandhouding, verbinding en samenwerking kan bevorderen en hoe ik aansluiting kan vinden in de communicatie.
 • leren luisteren op verschillende niveaus. gebruik kunnen maken van de verschillende coachmodellen. mezelf sterker inleven in een ander.
 • Ik heb geleerd dat ik zelf weerstand kan oproepen door teveel kennis of teveel zenden. Ik heb geleerd meer te balanceren tussen zenden en ontvangen.
 • Zorgen dat je in verbinding bent met de persoon en minder primitief reageren, maar LSD toepassen waardoor de ander zich gehoord voelt.

Wat vinden deelnemers van de opleiding?

 • Bewust luisteren naar wat anderen zeggen waardoor ik beter kan luisteren wat een ander nodig heeft om te veranderen.
 • Van 80% naar 10% frustratie. Dat heeft ruimte gecreëerd om nog efficiënter de doelen van mijzelf en het bedrijf te bereiken
 • Je bereikt op een andere manier maar wel sneller je doel
 • Niet afgeleid te raken waardoor ik in mijn hoofd al tien stappen vooruit denk en daardoor niet meer kan luisteren en nadenken over wat de ander nodig heeft
 • Handvatten en technieken om anders in een gesprek te gaan zitten brengen enorm veel rust
 • Het besef hoe je het gedrag van mensen bespreekbaar kunt maken én veranderen
 • Meer luisteren naar de behoefte van de ander en daarop anticiperen
 • Ik accepteer van mijzelf en het bedrijf dat het leerproces met kleine stapjes dient te gaan. Wat ik verwachte van mijzelf en het bedrijf was niet realistische en daardoor meer rust gekregen.
 • Van onbewust naar bewustwording dat de huidige manier van werken als Veiligheidskundige niet functioneert en weet nu wat ik te doen hebt

Tijdens de lesdagen gaat het vooral om het

toepassen in de praktijk

Jouw trainers:

Opleidingslocatie

Contactformulier Copla Coaching